Image

NGUYỄN NGOAN

Chuyên Gia Tư Vấn Phong Thủy & Quản Trị
Sau hơn 20 năm làm việc, chia sẻ, trải nghiệm cuộc sống tại hơn 40 quốc gia, nghiên cứu cứu sâu về các chuyên ngành kinh doanh và triết lý phong thủy năng lượng. Nguyễn Ngoan thấu hiểu rằng: Thành công thật sự không bao giờ đến trong một sớm một chiều, mà được hình thành từng bước vững chải từ những suy nghĩ và hành động tích cực ngay hôm nay.
Tìm hiểu thêm

Chuyên Gia Tư Vấn

Câu chuyện Đào tạo

Tư vấn doanh nghiệp

Hoạt động cộng đồng