HUẤN LUYỆN “CHIẾN LƯỢC KINH DOANH” CHO CÁC QUẢN LÝ TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN CENGROUP 08/2017

4 ngày training inhouse cho các quản lý kinh doanh của tập đoàn bất động sản CENGROUP về “Chiến lược kinh doanh” do Mr. Nguyễn Ngoan đã hoàn tất tốt đẹp và nhận được phản hồi vô cùng tích cực từ tập đoàn.

Nền tảng cốt lõi của chiến lược kinh doanh là:

HUẤN LUYỆN "CHIẾN LƯỢC KINH DOANH" CHO CÁC QUẢN LÝ TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN CENGROUP

1. Hãy bắt đầu từ thấu hiểu 3C
– customer – hiểu khách hàng
– competitor – hiểu đối thủ
– company – hiểu chính doanh nghiệp

HUẤN LUYỆN "CHIẾN LƯỢC KINH DOANH" CHO CÁC QUẢN LÝ TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN CENGROUP
HUẤN LUYỆN "CHIẾN LƯỢC KINH DOANH" CHO CÁC QUẢN LÝ TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN CENGROUP

2. Xây dựng S-T-P = phân khúc – lựa chọn thị trường mục tiêu – định vị khác biệt.

HUẤN LUYỆN "CHIẾN LƯỢC KINH DOANH" CHO CÁC QUẢN LÝ TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN CENGROUP

3. Xây dựng mục tiêu và chiến lược 4P hợp lý
– Thiết lập mục tiêu SMART
– Chiến lược theo mô hình SWOT + 4P (product, price, place + promotion)

HUẤN LUYỆN "CHIẾN LƯỢC KINH DOANH" CHO CÁC QUẢN LÝ TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN CENGROUP

4. Triển khai bằng kế hoạch thực tiễn dựa trên đội ngũ chuyên nghiệp + quy trình + hệ thống.

5. Đo lường và đánh giá kết quả

Để lại đánh giá nếu thấy nội dung này hữu ích!

Click vào sao để đánh giá

Đánh giá: 0 / 5. Số lượt: 0