Chia sẻ cuộc sống

Bài viết chia sẻ cuộc sống ()
Video chia sẻ cuộc sống ()

TRÍ TUỆ CHÂN THẬT

Trong một buổi pháp thoại, người đệ tử hỏi Thầy mình một câu: “Thưa Thầy, vì sao con càng tu tập thì càng thấy lỗi của người khác?” Câu hỏi làm rúng...

0