TALKSHOW CUỐI TUẦN “ĐÔNG KÍN NGƯỜI”! TƯ DUY LÃNH ĐẠO & NGHỆ THUẬT KINH DOANH

Để đạt thành công trong thời đại mới, nhà kinh doanh cần đáp ứng 4 yếu tố:

# Để đạt thành công trong thời đại mới, nhà kinh doanh cần đáp ứng 4 yếu tố:
– Người nghệ sĩ xã hội
– Tầm nhìn chiến lược
– Đi đầu trong sáng tạo
– Ứng dụng công nghệ để tạo sự khác biệt.

# Và giãi pháp chiến lược kinh doanh là gì?
– Kinh tế chia sẽ là chủ đạo cho hướng đi của doanh nghiệp
– Đòn bẩy tăng trưởng là ứng dụng công nghệ
– Marketing cảm xúc hướng đến chia sẽ giá trị là chất liệu xúc tác.

TALKSHOW CUỐI TUẦN "ĐÔNG KÍN NGƯỜI"! TƯ DUY LÃNH ĐẠO & NGHỆ THUẬT KINH DOANH
TALKSHOW CUỐI TUẦN "ĐÔNG KÍN NGƯỜI"! TƯ DUY LÃNH ĐẠO & NGHỆ THUẬT KINH DOANH
TALKSHOW CUỐI TUẦN "ĐÔNG KÍN NGƯỜI"! TƯ DUY LÃNH ĐẠO & NGHỆ THUẬT KINH DOANH
TALKSHOW CUỐI TUẦN "ĐÔNG KÍN NGƯỜI"! TƯ DUY LÃNH ĐẠO & NGHỆ THUẬT KINH DOANH

Để lại đánh giá nếu thấy nội dung này hữu ích!

Click vào sao để đánh giá

Đánh giá: 0 / 5. Số lượt: 0