HUẤN LUYỆN “KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ” CHO CÁC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN VẠN AN PHÁT 09/2017

Tình yêu dành trọn vẹn cho BĐS Vạn An Phát 02 ngày với chuyên đề: “Kỹ năng tạo động lực cho nhân viên” & “Kỹ năng giãi quyết vấn đề & ra quyết định”

Có An thì sẽ Phát – Lãnh đạo & Quản lý khi giãi quyết vấn đề nghiệp vụ hay ra quyết định kinh doanh dù có quan trọng như thế nào đi nữa chỉ cần thực hành thường xuyên 1h mỗi ngày 05 chữ vàng: TÍN – TẤN – NIỆM – ĐỊNH – TUỆ sẽ giúp ích rất nhiều để cho các giải pháp phù hợp.

HUẤN LUYỆN "KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ"
HUẤN LUYỆN "KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ"
HUẤN LUYỆN "KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ"

Để lại đánh giá nếu thấy nội dung này hữu ích!

Click vào sao để đánh giá

Đánh giá: 0 / 5. Số lượt: 0