Tốt Nghiệp Khóa Master Pro6 tại Tp. Hà Nội

SỰ HỌC KHAI PHÓNG 🚀 GẮN VỚI THỰC HỌC 📚

– Không có thực học thì không có thực lực

– Không có thực lực thì khó mà thực làm

– Không có thực làm thì không có thực giá trị

– Không có thực giá trị thì muốn sống thực cũng không được.

–> Một điều nữa là diễn ra sống ảo nhiều hơn, khi mà thế giới bên trong nhỏ, người ta phải sống với thế giới bên ngoài nhiều hơn.Khi thế giới bên trong mình đủ lớn, thì mình sẽ sống với thế giới bên trong nhiều hơn là thế giới bên ngoài.

—> Cho nên sự học khai phóng 🚀 thì gắn với từ “thực học” chứ đừng nói là khai phóng. Cái mà xã hội bàn nhiều nhất là khái niệm về thực học chứ không phải sự thực học.

Vừa qua khóa học pro6 tại Hà Nội đã hoàn tất truyển đạt những thông tin cho học viên, chia sẻ thêm kiến thức phục vụ cho cuộc sống hằng ngày

Để lại đánh giá nếu thấy nội dung này hữu ích!

Click vào sao để đánh giá

Đánh giá: 5 / 5. Số lượt: 1